Oprogramowanie typu niebawem będą obowiązkiem każdej placówki medycznej.
Mamy możliwość już teraz kupić odpowiadające nam licencje, ale dlaczego jest to potrzebne.
O tej kwestii w poście.

Komputery w szpitalach

kartoteka medyczna onlineInformatyzacja postępuje w bardzo szybkim tempie i w każdej dziedzinie życia komputery wykonują coraz więcej zadań.

Nawet placówki medyczne korzystają już z komputerów w różnych zakresie, aby przechowywać i przetwarzać dane, czy wiadomości.

Cały ten proces nabiera coraz większego tempa i wkrótce pewnie nie zobaczymy już papierowych dokumentacji czy choćby recept. Ograniczenie użycia papierowych dokumentów i zastąpienie ich elektronicznymi odpowiednikami może przynieść bardzo pozytywne skutki np.

w formie poprawy zarządzania i sortowania danych.

Komputerowe kartoteki pacjentów będą zawsze dostępne z poziomu internetowej aplikacji, oraz z racji, że są zapisane na komputerze, będą zawsze czytelne.

Definicja systemu opieki zdrowotnej

kartoteka medyczna online
System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) ? system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji.
Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem. System zdrowotny można również zdefiniować jako zorganizowany i skoordynowany zespół działań, którego celem jest realizacja świadczeń i usług profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych mających na celu zabezpieczenie i poprawę stanu zdrowia jednostki i zbiorowości. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/System_opieki_zdrowotnej

Zmiana z papieru na dokument elektroniczny

Dokumentacja medyczna musi być prowadzona w każdym ośrodku opieki zdrowotnej.

Niebawem wejdą w życie przepisy dotyczące nowelizacji sposobu jej prowadzenia i przechowywania, a także udostępniania.

Obecnie każdy pacjent ma swoją kartotekę w postaci teczki lub segregatora, gdzie zamieszczone są informacje o przebiegu leczenia, chorobach i wynikach badań. Ustawa przewiduje zmianę analogowej dokumentacji na jej elektroniczny odpowiednik, więc wszystkie ośrodki medyczne będą musiały zainwestować w programowanie do e-dokumentacji medycznej, które spełnia podane w ustawie normy i założenia..

Widok do druku:

kartoteka medyczna online