geodeta jawor

Kto w ogóle potrzebuje usług geodezyjnych? Na pewno inwestorzy, którzy wykonawców poszukują lokalnie: .
O geodetach.

Prace geodezyjne w Wikipedii

geodeta jawor
Prace geodezyjne ? zespół czynności wykonywanych przez geodetę w ramach wykonywanego zawodu. Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne1 do zakresu prac geodezyjnych należą: projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, pomiary osnów geodezyjnych oraz pomiary podstawowych osnów grawimetrycznych i magnetycznych pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, pomiary realizacyjne i obsługa inwestycji, pomiary związane z ewidencją gruntów, inne prace geodezyjne. dokonywanie obliczeń geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, zakładanie i aktualizacja baz danych informacji przestrzennych, sporządzanie zdjęć, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_geodezyjna

Czy ciężko jest być geodetą?

Geodezja to dziedzina wymagająca pewnych umiejętności i cech, więc nie każdy nadaje się, aby nim zostać.
Przede wszystkim geodezja to bardzo ścisła dziedzina, która bazuje na dość skomplikowanym sprzęcie i trudnych obliczeniach matematycznych. Ponadto bycie geodetą to nie tylko praca za biurkiem, ale też w terenie w różnych warunkach pogodowych. Ogólnie jest to zawód wymagający bardzo dużo skupienia i koncentracji, ponieważ błąd w pomiarach czy w obliczeniach może zaowocować błędną mapką, a jest to niedopuszczalne.

Dlaczego potrzebujemy geodety?

Geodeta,a raczej jego usługi są potrzebne wszędzie tam, gdzie powstaje jakaś nieruchomość.

Już przy planowaniu budowy geodeta musi przyjść na wskazany teren i dokonać odpowiednich obliczeń oraz sporządzić mapy do dokumentacji, aby inwestor mógł wystąpić o pozwolenie na budowę.

Po otrzymaniu zezwolenia geodeta musi wykonać mapę do celów projektowych i przekazać ją wykonawcy, który zgłasza ją w odpowiednim urzędzie.
W trakcje pomiarów geodeta uwzględnia sąsiednie działki, wyznacza miejsce, gdzie budynek może stanąć i wszystko nanosi na mapę.

W kolejnych etapach inwestycji geodeta również ma całkiem sporo pracy..

Dodane: 09-10-2016 09:21

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo jawor

Widok do druku:

geodeta jawor