geodezja Środa Śląska

Wikipedia i definicja pomiaru sytuacyjno-wysokościowego

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy ? podstawowa praca z zakresu geodezji ogólnej mająca na celu dostarczenie danych o położeniu szczegółów sytuacyjnych w przyjętym układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych.
Jest jedną z metod pozyskiwania danych geograficznych wykorzystywanych przy zakładaniu lub aktualizacji mapy zasadniczej, map sytuacyjno-wysokościowych, w tym również map numerycznych.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonuje się w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą i wysokościową1.

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy należy do grupy pomiarów bezpośrednich, czyli takich pomiarów, które wymagają bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomiar_sytuacyjno-wysokościowy

Usługi geodezyjne wykonywane w miastach

geodezja Środa Śląska W miastach wykonywane są różnego rodzaju usługi geodezyjne.

Bardzo często ich wykonanie zlecane jest przez władze miast, ale też przez osoby, które zajmują się stawianiem w mieście nowych domów.

Wówczas geodeci starają się czuwać nad tym, aby plan budowy, według którego stawiane są nowe domy czy bloki zakładał zachowanie prawidłowej odległości pomiędzy wszystkimi budynkami miejskimi.

Podobne usługi geodezyjne wykonywane są w trakcie wytyczania nowych parkingów.

Wówczas trzeba uważać na to, żeby wszystkie samochody, które znajdą się na parkingu, mogły się swobodnie poruszać.
Bardzo często wykonywanie prac parkingowych wiąże się także z wykonywaniem prac drogowych.
Drogowe prace geodezyjne stanowią chyba tego typu usługi, z których wykonywania geodeci są najbardziej znani.

Zadania GUGiK z Wikipedii

GUGiK wykonuje zadania powierzone Głównemu Geodecie Kraju4, czyli: nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii, pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania, prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, osnowy grawimetryczne i osnowy magnetyczne, opracowuje zasady dotyczące techniczno-organizacyjnego przygotowania katastru oraz współdziała w jego tworzeniu, prowadzi państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Główny_Urząd_Geodezji_i_Kartografii
.
Dodane: 02-02-2017 08:35

Tagi: geodezja geodeta budownictwo usługi Środa Śląska

Widok do druku:

geodezja Środa Śląska